Wil ex-man Rob Verlinde in de financiële afgrond duwen?

0

Het is nog altijd flink oorlog tussen tuinman Rob Verlinde, die overigens tegenwoordig dreadlocks heeft,  en zijn ex-man Robert Weijers. De scheiding tussen Verlinde en Weijers mag dan al op 28 augustus 2019 officieel geworden zijn, de voormalig geliefden bekampen elkaar nog altijd voor de rechtbank. Zo eiste Robert van Verlinde een maandelijkse partneralimentatie van €2500 en is er ook nog altijd heibel over de verdeling van goederen, waaronder een dure juxebox, een Art Deco beeld en het terracotta van het voormalig paar.

Eind februari 2019 maakte Rob Verlinde (69), jarenlang het gezicht van Eigen Huis en Tuin Robs grote tuinverbouwing tot hij door de ziekte van Parkinson twee jaar geleden gedwongen werd te stoppen, bekend dat zijn in 2001 onder huwelijkse voorwaarden gesloten huwelijk met Robert Wijers over en uit was. De reden voor de breuk? Volgens Rob Verlinde hadden ze de laatste jaren veel ruzie en toen hij een paar maanden thuis zat, kwam hij er naar eigen zeggen achter dat hij en Robert wel heel verschillende mensen zijn.


Al snel na de breuk spande Verlinde een kort geding aan waarin hij eiste dat zijn Robert niet met de pers zou praten. En bij die ene rechtszaak bleef het niet in de aanloop naar de definitieve scheiding. Volgens Robert Weijers had hij al die huwelijksjaren gezwegen over het feit dat Verlinde, ‘zoals veel Bekende Nederlanders’ een schizofreen leven leidde. Naar buiten toe doen alsof alles perfect is, terwijl dat helemaal niet het geval is. Verlinde counterde publiekelijk dat hij het Robert erg kwalijk nam dat die nooit open was geweest over de financiële misère van Verlindes tuinbedrijf.

Omdat volgens Robert hij zijn hele leven samen met Verlinde in het teken van de (tv)carrière van Verlinde had gezet eist hij bij de scheiding partneralimentatie van €2800 per maand van zijn tuinman. Maar op 3 juli 2019 bepaalt de rechtbank anders: Weijers heeft geen recht op de gevraagde partneralimentatie. Ook bepaalde de rechtbank dat in het kader van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden aan Weijers een de jukebox tegen een waarde van € 10.000, een Art Deco beeld tegen een waarde van € 6.500 en het terracotta tegen een waarde van € 7.000 wordt toebedeeld onder de bepaling dat Weijers de helft van de waarde van deze spullen aan Verlinde diende te voldoen.


De echtscheidingsbeschikking wordt op 28 augustus 2019 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waardoor het huwelijk van partijen definitief is ontbonden, maar dat betekent niet dat Weijers zich neer legt bij de uitspraak van de rechtbank Lelystad. Weijers gaat in hoger beroep om als nog zijn gelijk en zijn partneralimentatie te halen. De nieuwe zaak wordt, door het coronavirus, schriftelijk afgehandeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Maar ook op papier gaat het hard tegen hard.

Namens Robert Weijers schrijft zijn advocaat mr. M.C.M.E. Schijvenaars uit Vlissingen in zijn beroepschrift dat Verlinde volgens zijn ex-man nog andere inkomsten heeft naast zijn AOW-uitkering. Volgens zijn client Weijers treedt Verlinde nog regelmatig op in het tv-programma’s en vindt Weijers het niet aannemelijk dat Verlinde daar geen vergoeding voor krijgt. Ook betoogt advocaat Schijvenaars namens Weijers dat Verlinde over voldoende vermogen beschikt om zijn AOW aan te vullen om zodoende de gevraagde partneralimentatie van nu nog ‘maar’ €2500 per maand te kunnen betalen. Zo voert de advocaat namens Robert Weijers aan dat Verlinde zijn woning in Spanje heeft verkocht voor € 176.564,53 en dat juist dat het onroerend goed was bedoeld als oudedagsvoorziening voor Rob en Robert. Dat Rob Verlinde aanvoert dat de verkoopopbrengst grotendeels is aangewend om gezamenlijk gemaakte schulden af te lossen en er nog maar € 50.000,- van over is zoals de advocaat van Verlinde, mr. J.B. Streefkerk uit Almere stelt, is volgens Robert Weijers niet onderbouwd.

Wat betreft de door Robert Weijers gevraagde partneralimentatie krijgt Weijers andermaal, nu van het hof deksel op zij neus. Het hof oordeelt in zijn beschikking van 11 augustus dat in het kader van toekomstige alimentatie mee moet worden genomen dat Rob Verlinde bijna 70 jaar oud is, een broze gezondheid heeft en van hem alleen al om die redenen in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij door blijft werken. Het hof meent ook dat het onterecht zou zijn om Verlinde voor het overmaken van partneralimentatie aan zijn vroegere geliefde in te laten teren op zijn vermogen. De rechtbank vindt het ook bewezen dat Rob Verlinde naast zijn AOW-uitkering van circa € 1.145,- netto per maand op dit moment geen andere inkomsten heeft en concludeert dat na voldoening van de noodzakelijke lasten voor Rob Verlinde een bedrag resteert dat zo laag is dat er hij geen draagkracht heeft voor het betalen van partneralimentatie.

Het zal meegespeeld hebben dat wanneer het hof Verlinde wel veroordeeld zou hebben tot het betalen van welk bedrag ook aan partneralimentatie Verlinde in de bijstand zou zijn terecht gekomen nu hij leeft van AOW-tje van €1145 per maand.Op een punt geeft het hof Robert Wijers wel gelijk. Het gerechtshof oordeelt dat aan het Art Deco-beeld geen waarde van €6500 moet worden toebedeeld, maar van ‘slechts’ €2750. De in de beroepszaak ingebrachte waarde van de jukebox (€ 10.000,-) en het terracotta met een waarde van €7000 blijft ongewijzigd. Het maakt dat Weijers voor het beeld geen ruim drieduizend euro moet betalen aan Verlinde, maar slechts net geen €1400.