Vriend van ‘Big Brother’-deelnemer Jerrel wordt bedreigd: ‘Mensen zeggen dat ze me in elkaar komen slaan’

0

“Ik word elke dag bedreigd. Dat varieert van mensen die me dood wensen tot berichten dat ze mij in elkaar komen slaan”: De bedreigingen aan het adres van Jovanni, de vriend van ‘Big Brother’-deelnemer Jerrel, worden van kwaad tot erger. Jovanni wil dan ook dat zijn partner vertrekt uit het Big Brother-huis.

In het Big Brother-huis hebben de misdragingen van Jerrel (25), al voor opschudding gezorgd, maar dat is niets vergeleken met wat er zich buiten de muren van huis afspeelt. Jerrels geliefde Jovanni wordt blojkbaar mede verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van zijn vriend en is inmiddels doelwit geworden van bedreigingen.


‘Het is vrij ernstig,’ vertelt Jovanni aan Story. ‘Ik word nu elke dag bedreigd. Dat varieert van mensen die me dood wensen tot berichten dat ze mij in elkaar komen slaan.’ Door z’n verblijf in het ‘Big Brother’-huis is Jerrel uiteraard niet op de hoogte van deze situatie.

Jovanni: ‘Als hij zou weten dat onze veiligheid in het geding is, dan zou Jerrel meteen het huis uitgaan. Ik wil ook niet dat hij straks na zijn deelname niet meer veilig over straat kan. Hij heeft altijd gezegd dat als het tot dit soort dingen zou leiden, het voor hem niet meer hoeft. Als ik hem zou kunnen bereiken om hem alles te vertellen, dan zou hij meteen naar huis komen. Zeker nu het ook zo’n impact heeft op mijn leven. Ik ben door al die bedreigingen zo angstig dat ik nauwelijks nog kan slapen en bijna niet meer kan eten.’


De makers van Big Brother weten van de bezorgdheid van Jovanni. “De partner van Jerrel ontvangt ondersteuning van het gehele productieteam. Ook hebben we met de partner van Jerrel afgesproken dat we de situatie met hem nauwgezet opvolgen en samen zullen beslissen of en wanneer Jerrel op de hoogte wordt gebracht.”