Rechter eist dat ze getuigt, maar ROXEANNE HAZES blijft thuis: ‘Als ik getuig doet dat alleen maar verder afbreuk aan de reputatie van mijn moeder’

0

(Beeld: Instagram)

De Amsterdamse rechter mag dan bepaald hebben dat drie getuigen, onder wie dochter Roxeanne, door Royce de Vries, de advocaat van Rachel Hazes, gehoord mogen worden over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma, Roxaenne zal niet verschijnen. “Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen zal alleen maar verder afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder’ . Dat doe ik niet. Wettelijk gezien heet dit verschoningsrecht. Daar zal ik mij dan ook op beroepen.”


Rachel Hazes vindt dat haar belangen niet goed zijn behartigd nadat zij een inzinking had gekregen en ze mensen in 2016 een volmacht had gegeven om namens haar op te treden. Rachel stelde drie personen aan: dochter Roxeanne en oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël.

Via de volmacht, die tot begin 2018 duurde, konden ‘de zaken’ in die periode doordraaien, stelde Rachels advocaat Royce de Vries in april voor de Amsterdamse rechtbank. Maar van de volmacht is ‘misbruik gemaakt’, zei De Vries. De gevolmachtigden zouden zichzelf ‘verrijkt’ hebben.


Rob Israël noemde die beweringen van Royce de Vries ‘stuitend’ en ook Marieke van Beek ontkende dat de drie zichzelf verrijkt hebben. Roxeanne liet in april via een schriftelijke verklaring aan de rechtbank weten dat de gevolmachtigden Rachel ‘jarenlang’ hebben bijgestaan en ‘dag en nacht’ hebben geholpen. Ze noemde haar moeders verklaring ‘absurd’.

De rechter heeft nu besloten dat de drie, onder wie dochter Roxeanne, gehoord mogen worden over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. De rest van het verzoek van Rachel Hazes werd afgewezen omdat zij er geen belang bij zou hebben.

Maar Roxeanne Hazes wil niet getuigen in de zaak tegen haar moeder Rachel, met wie zij al jaren geen contact meer heeft. Op Instagram reageerde Roxeanne op het besluit van de rechter dat zij moet getuigen. “Zoals ik tijdens de zitting met een brief aan de rechter al aangaf, zal ik niet aanwezig zijn in de rechtbank om hierover te verklaren. Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder”, zegt Roxeanne. “Dat doe ik niet. Wettelijk gezien heet dit verschoningsrecht. Daar zal ik mij dan ook op beroepen.”

Wel zegt dochter Hazes blij te zijn dat dat haar moeders oud-zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël nu de kans krijgen hun kant van het verhaal te vertellen. “Ik ben hier erg blij mee, omdat hier duidelijk zal worden waarom dit traject zo belangrijk was”, schrijft Roxeanne. “Wel is het pijnlijk dat op het punt van mentale gezondheid en het zoeken naar hulp door een goede vriendin (Marieke van Beek, red) in nood, nu vragen gesteld worden. Ik ben er heel trots op dat ze hierover wil getuigen, want ik weet uit eigen ervaring hoe persoonlijk en verdrietig dit is.”

Bernard Tomlow, woordvoerder van Roxeanne, Marieke en Rob, zegt tegen RTL Boulevard dat de betrokkenen ‘erg blij’ zijn met het besluit van de rechtbank. “Enkel op het punt van het coachingstraject van een van de gevolmachtigden wordt een toelichting gevraagd. De betrokkenen zijn hier erg blij mee, zodat ook op dit laatste punt de gevolmachtigden kunnen worden gevrijwaard van blaam.” Tomlow noemt het besluit ‘een unieke uitspraak’ waarmee de betrokkenen worden ‘vrijgesproken’ van ‘verdachtmakingen van fraude, verduistering en het achterhouden van informatie’.De getuigen worden binnen een half jaar opgeroepen.