Shaen, broer van JOHNNY DE MOLS ex SHIMA KAES Kaes: ‘Ik kap je k*nkerhoofd er af’

0

(Beeld: NPO/Facebook Shima Kaes)

Probeerde Shima Kaes recent de rechtbank te overtuigen van haar nog altijd niet onderbouwde stelling dat haar ex van zeven jaar geleden Johnny de Mol, maar ook zijn vader John de Mol, haar het leven hebben zuur hebben gemaakt, haar broer Kamali heeft duidelijk ook iets tegen de familie De Mol. Hij kondigde met ‘Ik kap je k*nkerhoofd er af’ aan John en Johnny de Mol met een kapmes te gaan vermoorden.


Het is 30 juli 2020 als een duidelijk boze beller op het telefoonnummer van de parketvoorlichting van het Openbaar Ministerie een boodschap inspreekt waarvan de inhoud niet mis te verstaan is. “Dan kan die kanker John de Mol, Johny de Mol die kanker RTL4 Nederland nog steeds tegen mij zeggen ga maar daklozen opvang slapen. Totdat ik met een grote kapmes naar je kankergebouw kom en ik kap je kankerhoofd er af. Weet je dan gaan zulke dingen gebeuren. Weet je.” De bedreiging aan het adres van John de Mol en zijn zoon Johnny zijn het begin van een bijna dertig minuten durende tirade van de beller waarin hij o.a. ook dreigt Rotterdams burgemeester Abouthaleb en medewerker(s) van het Openbaar Ministerie Rotterdam en van de rechtbank Rotterdam met een, zoals justitie het zo keurig in haar vonnis zegt, tegen het leven gericht misdrijf.

De beller blijkt ene Shain Kamali S. te zijn. Geen onbekende van Justitie. Zijn achternaam moet ook bij de familie De Mol direct een belletje hebben doen rinkelen toen zij op de hoogte werd gesteld van de bedreigingen van S. aan hun adres. S. heeft namelijk dezelfde achternaam als die van de vrouw die haar achternaam heeft veranderd en zich tegenwoordig Shima Kaes noemt. De vrouw die nu zeven jaar geleden een jaartje samen was met Johnny de Mol.


Johnny de Mol en de Perzisch-Siciliaanse Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar. Ze deelden niet meer hetzelfde toekomstbeeld, luidde toen de gezamenlijke verklaring. Kan gebeuren. Een jaar na de breuk liet Shima weten dat die breuk ‘niet op een heel chique manier’ was verlopen. “Toen ik met een aantal feiten werd geconfronteerd, was ik heartbroken”, zei ze wel. Volgens haar was Johnny helemaal niet klaar voor een huwelijk, terwijl hij wel deed alsof dat zo was. Ze benadrukte dat ze zelf niet vreemd was gegaan.

Weer drie jaar later, we schrijven 9 september 2020, bellen gerechtsdeurwaarders aan op de privéadressen van televisiepresentator Johnny de Mol en zijn ouders Willeke Alberti en Talpa-oprichter John de Mol. In de deurwaardersbrief wordt, volgens de advocaat van de ontvangers Peter PLasman, gesuggereerd dat ze negatieve publiciteit over het liefdesleven van Johnny in een nog te verschijnen boek kunnen afkopen door een schikking te treffen met ex-vriendin Kaes. “Dit is een doorzichtige en ranzige poging om de familie De Mol geld af te troggelen op basis van verwikkelingen in een turbulente privérelatie van een kleine zes jaar geleden”, stelt advocaat Plasman namens familie De Mol, die benadrukt de afgelopen zes jaar helemaal niets over de nu plotseling gedane aantijgingen te hebben gehoord.

Advocaat Plasman doet namens zoon De Mol aangifte. In die aangifte stelt Plasman namens zijn cliënt Johnny de Mol dat diens relatie met Kaes turbulent was. “In de relatie vonden met enige regelmaat confrontaties plaats, soms vrij heftige. Beide partners lieten zich daarbij niet onbetuigd. Er zijn handtastelijkheden geweest van beide kanten, van mishandeling is echter geen sprake geweest”, aldus de letterlijke tekst van de aangifte.

Het is dan ruim allemaal een maand nadat Shima’s broer Shain bij Rotterdams parketvoorlichting de boodschap heeft ingesproken dat hij met een kapmes op stap gaat om John en Johnny de Mol hun ‘ kankerhoofd er af te kappen’. Neemt broer Shain het misschien voor zijn zus op met zijn bedreigingen aan het adres van vader en zoon De Mol?

Als dat zo is dan blijkt het niet uit het vonnis van de Rotterdamse rechtbank van 16 februari 2021 met zaaknummer 10/036946-19 tegen de broer van Shima Kaes, Shain K. Volgens de rechtbank heeft Shain K. medewerkers van NOS, RTL, RET, Openbaar Ministerie, reclassering, Tele2, burgemeester Aboutaleb en John en Johnny de Mol bedreigd. Zorgelijk aldus de rechtbank omdat de verdachte een mes bij zich droeg. Omdat Shain niet toerekeningsvatbaar wordt geacht kunnen de bewezenverklaarde feiten hem daarom niet worden toegerekend. De rechtbank onderschrijft de conclusies van de deskundigen en is dan ook van oordeel dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen of goederen oplegging van maximaal 4 jaar terbeschikkingstelling van de verdachte met verpleging van overheidswege eisen.



Als Shain van overheidswege wordt verpleegd zet zus Shima haar zaak tegen haar ex Johnny de Mol onverdroten voort. Recent spande ze voor de rechtbank in Den Haag een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden omdat de in Spanje wonende Shima vindt dat ze geen onafhankelijke beoordeling krijgt van de twee aangiftes die ze vorig jaar deed tegen Johnny de Mol. Kaes vindt dat er voor de twee aangiftes twee verschillende rechercheurs onderzoek moeten doen, zo stelde haar niet geheel onomstreden belangenbehartiger Karim Aachboun op de zitting. Kaes is van mening dat het dan ook niet juist is dat afgelopen mei EEN rechercheur haar moeder en zus benaderde voor onderzoek in de twee aangiftes.

Met die redenering ving Shima overigens bot bij de advocaat van de Staat, mevrouw Bitter, die stelde dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. “De aangifte van mevrouw Kaes wordt onder leiding van een andere officier van de politie onderzocht dan de aangifte van poging tot afdreiging en het doen van een valse aangifte. Die aanpak is zorgvuldig.”

De geïrriteerde landsadvocaat Bitter stelde ook dat de rechercheur de moeder en zus had benaderd omdat ‘mevrouw Kaes zelf onbereikbaar was en haar adviseur de recherche niet te woord wilde staan’. “Ogenschijnlijk viel het verkeerd dat de recherche toen zelf verder onderzoek is gaan doen om contact met mevrouw Kaes te krijgen. Maar aangever (Kaes en haar belangenbehartiger, red) bepaalt niet hoe een aangifte wordt onderzocht. Voor de goede orde: de recherche had hier geen verborgen agenda. De onderzoeken naar de aangiftes zijn deugdelijk ingericht. Mevrouw Kaes heeft geen stem in de keuzes die daarbij gemaakt worden.” Kaes verloor de zaak dan ook.