PIKANT: Robbert Boekema voor rechtbank: ‘Faillissement Disq te wijten aan relatiebreuk met Wendy van Dijk’

0

Robbert en Wendy toen zij nog vrienden waren (Beeld: Disq/Facebook)

De oorzaak van het faillissement van fitnessapparaat Disq, dat Wendy van Dijk op de markt bracht met Robbert Boekema, is volgens Boekema het gevolg van hun relatiebreuk  zo stelde hij bij de rechtbank in Anrhem. Wendy van Dijk ontkende dat niet  voor de rechtbank, maar liet het in het midden. De rechter gaf in zijn vonnis wel aan dat de ondergang van de zaak aan Wendy van Dijk te wijten was omdat zij, en man Erland Galjaard, stopte met promoten van de Disq.


Het bedrijf achter Disq, een apparaat waar je thuis fitnessoefeningen mee kan doen, werd door Wendy van Dijk en haar fitnesscoach Robbert Boekema, in september 2018 opgericht. Ze investeerden beiden 200000 euro. De Disq was een succes. Vooral omdat Van Dijk het apparaat op tv en in onlinefilmpjes promootte. Wendy’s man hielp ook een handje mee door de Disq in talkshows met het apparaat te leuren.

Nadat Wendy van Dijk en Erland Galjaard begin 2019 naar buiten brachten dat hun huwelijk in zwaar weer verkeerde, zong onmiddellijk vanuit alle windrichtingen als oorzaak de naam van personal trainer Robbert Boekema rond. Boekema ontkende. “Maar laat ik meteen helemaal duidelijk zijn: ik heb géén relatie met Wendy en heb ook géén affaire met haar gehad. Ik ben al twintig jaar dolgelukkig met mijn vrouw Suzanne, met wie ik twee fantastische kinderen heb.” In april 2019 stopt Van Dijk wel met het promoten van de DISQ. Ook Wendy wist van niets.


Een jaar later startte Wendy van Dijk een rechtszaak tegen Boekema nadat het bedrijf failliet was gegaan. Wendy van Dijk claimde dat Boekema er vervolgens met de voorraad aan Disq’s vandoor was gegaan. Er volgen tal van rechtszaken. Wendy van Dijk claimde €1,3 miljoen van Boekema persoonlijk en legde voor €433.000 beslag op de villa van haar voormalig zakenpartner. Boekema komt richting Wendy met een tegenclaim van €150.000.

1 September velt de rechtbank in Arnhem het definitieve vonnis. Een vonnis waarin de buitenechtelijke relatie van el Wendy van Dijk, getrouwd met Erland Galjaard en Robert Boekeman, getrouwd met Suzanne, ook aan de orde komt. In het vonnis valt onder punt 4.3. te lezen: Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat de verhouding lessen de (natuurlijke personen achter de) aandeelhouders van DMGN – enerzijds Holding in de persoon van Boekema en anderzijds WMM in de persoon van Van Dijk – in 2019 is verslechterd. Boekema wijt dit aan hun relatiebreuk, Van Dijk laat de oorzaak in het midden. Door de geschillen tussen Boekema en Van Dijk ontstond een patstelling ten aanzien van het bestuur van DMGN en dat terwijl de financiële positie van DMGN niet heel rooskleurig was zoals blijkt uit de jaarstukken over 2018. Van Dijk stopte met haar werkzaamheden voor DMGN: het promoten van dc DI5Q$ op haar Instagram account en het opnemen van promotiefilmpjes. Niet betwist is dat daardoor dc verkopen terugliepen, de inkomensstroom afnam en DMGN moeite kreeg haar lopende verplichtingen, waaronder de lonen van het personeel te voldoen.

De rechtbank oordeelt ook: ‘Van Dijk had als publiek figuur een bepaalde rol binnen de onderneming. Zij was vanwege haar landelijke bekendheid in staat met de promotie van Disq een groot publiek te bereiken. Doordat zij haar werkzaamheden staakte, is een kettingreactie in gang gezet met als eindresultaat het faillissement.’

De stelling dat Boekema onrechtmatig spullen uit de boedel heeft gepakt, kan volgens de magistraat niet worden bewezen. Sterker nog, stelt de rechter: het faillissement is vooral veroorzaakt door Wendy van Dijk zelf. Zij stopte met reclamemaken op Instagram, een essentieel onderdeel van het businessmodel.

‘De rechtbank komt tot de conclusie dat met name het hooglopende aandeelhoudersconflict en niet zozeer het verhaal op de voorraad Disq’s de directe oorzaak is van het faillissement. Niet betwist is dat daardoor (de ruzie, red) de verkopen terugliepen, de inkomstenstroom afnam en Disq moeite kreeg haar lopende verplichtingen, waaronder de lonen van personeel, te voldoen.’ Ook de claim dat de voorraad een ‘achtergestelde vordering’ van Van Dijk zou zijn, wordt door de rechter ter zijde geschoven, omdat er voor die stelling geen bewijzen zijn geleverd.Alle claims van beide kampen worden dus door de rechter van tafel geveegd. Het faillissement is met het vonnis ook afgewikkeld. Disq wordt inmiddels voortgezet door Van Dijk en haar man Erland Galjaard, onder de naam Wendy’s Mobile Gym.