Peter R. de Vries stapt toch maar niet naar rechter in cocaïnerel! ‘Hij gunt zichzelf de afgang van verliezen niet’

0

Peter R. de Vries sleept de verspreider van de cocaïnerel waarin de schnabbelkoning van de Nederlandse tv een hoofdrol speelt toch maar niet, zoals hij dreigde, voor de rechter. Het lijkt er op dat de ‘steradvocaat’ van De Vries, zijn zoon Royce, zijn knopen heeft geteld en na het voor hem vernietigende vonnis in zaak die hij namens Bridget Maasland aanspande tegen weekblad Privé, nu even liever niet de kans loopt opnieuw door een rechter te worden afgestraft.

Jan Roos


Het was een sommatie op hoge poten die Royce de Vries, die op de site DeVries &Kasem, het advocatenkantoor waar zijn vader Peter R. de Vries de baas is, zegt dat hij als advocaat o.a. gespecialiseerd is in onrechtmatige (pers)publicaties en het (commerciële) portretrecht, aan columnist Jan Roos schreef.

Vier dagen geleden schreef advocaat Royce de Vries namens zijn cliënt en vader Peter de Vries aan Jan Roos, de columnist die in de podcast Littekens van Wilfred Genee had beweerd dat Peter de Vries zijn collega bij RTL Boulevard Marc van der Linden een loer gedraaid had door Van der Lindens cocaïnegebruik te openbaren.


Royce de Vries in zijn schrijven aan Jan Roos: Voor zover u stelt dat u dit indirect (‘van horen zeggen’) heeft vernomen van cliënt, dan had het op uw weg gelegen om de juistheid hiervan te verifiëren. U heeft nagelaten dit te doen, met alle gevolgen van dien. Cliënt kan zich ook niet aan de indruk onttrekken dat u deze mededeling louter heeft gedaan uit effectbejag en om te provoceren. Dat is echter geen rechtvaardiging om dergelijke onjuistheden te verspreiden. Uw handelen is dan ook onrechtmatig jegens cliënt.

Cliënt stelt u ook aansprakelijk voor de schade die dit heeft veroorzaakt en die dit zal veroorzaken. U dient de mededelingen die u heeft gedaan dan ook recht te zetten. Namens cliënt verzoek – en zo nodig sommeer – ik u dan ook om uiterlijk maandag 6 januari 2020 om 12.00 uur de volgende rectificatietekst, zonder nader commentaar, in één of meerdere berichten, te plaatsen op uw Twitterpagina (LavieJanRoos). “Op 2 januari heb ik in de podcast Littekens gemeld dat ik van Peter R. de Vries had vernomen dat Marc van der Linden bij RTL Boulevard was ontslagen door cocaïnegebruik. Deze mededeling is echter onjuist. Ik heb nimmer contact gehad met Peter R. de Vries hierover.”

Indien u niet – of niet tijdig – aan dit verzoek voldoet, dan zal ik namens cliënt rechtsmaatregelen nemen. Alsdan zal in kort geding een uitgebreidere rectificatie gevorderd worden en tevens zullen de eisen vermeerderd worden (waaronder een schadevergoeding).’

Jan Roos, de columnist die op de site saltmines.nl iedere dag een twaalfuurtje schrijft, moest erg lachen om het advocatengeweld van vader en zoon De Vries.

Onder de kop Peter R. de Vries is een flapdrol schrijft Roos: ‘En ja hoor, ik kreeg een sommatiebrief op hoge poten (en vol taalfouten) van het advocatenkantoor van zijn zoon. Ze eiste een rectificatie anders zou ik voor het gerecht worden gesleept en zouden er veel meer eisen op tafel komen, waaronder een schadevergoeding. Ik mailde terug dat ze de boom in konden. En wat kreeg ik van Peter R terug? Dat hij toch maar niet naar de rechter stapt. Hij gunt me de aandacht niet. Dat betekent dus niets anders dan ik gun mezelf de afgang van het verliezen niet. Hilarisch.’Voor Jan Roos was de reden waarom Peter R. de Vries zijn zoon geen rechtszaak tegen hem aan liet spannen – Peter R. de Vries gunt me de aandacht niet – een bekende. Ook Marc van der Linden bediende zich van dat excuus om niet naar de rechter te stappen toen Roos het verhaal de wereld in hielp.

Marc van der Linden gunde Roos ook geen rechtszaak….

Roos: ‘Ik kreeg eens de tip van een hele goede en betrouwbare bron dat die Marc van de Linden bij RTL Boulevard op een zijspoor was gezet omdat hij nogal snoepte van de verdovende middelen. Zo zou hij zelfs tijdens een uitzending de studio zijn uitgezet omdat hij nogal verward overkwam. Erg interessant? Nee, totaal niet. Alleen wat ik heel grappig vind is dat het roddelprogramma zonder knipperen andermans privéleven op de buis flikkert als het niet lekker loopt, maar over eigen mensen zwijgt als het graf. Ook is die Van der Linden hoofdredacteur van het roddelblad Weekend waar praten over geheimen van BN’ers het verdienmodel is. Maar nu waren ze dus stil. Daar hebben ze een woord voor bedacht en dat is hypocriet. Enfin, ik stuurde een tweetje de wereld in met de vraag waarom we dat niet hebben gehoord. Ik werd binnen een uur gebeld door een hoofdredacteur van een ander roddelblad die mij vertelde precies hetzelfde verhaal te hebben gehoord, maar er toch maar niks mee had gedaan, want een collega. Het werd hier en daar opgepakt. Van de Linden ontkende en dreigde met een rechtszaak. Een dag later besloot hij dat toch niet te doen, want “hij gunde mij niet de aandacht”.’

En ook Gordon gunde Roos de aandacht van een rechtszaak niet toen de columnist schreef dat de inmiddels naar eigen zeggen in Zuid-Afrika afgekickte presentator, van verboden middelen snoepte.

Gordon dreigde, maar stapte ook niet naar rechter (foto: Frans van Zijst)

‘Oh ja, dat was precies dezelfde reactie als Gordon gaf toen ik naar buiten gebracht dat hij van het feestje van Linda de Mol was gestuurd, wegens ernstige misdragingen en drugs aanbieden aan gasten. Ook hij ontkende en ging me voor de rechter trekken. Maar ook hij zei de volgende dag dat ik “de aandacht niet waard was”. Ook bij dat verhaal had ik meerdere bronnen, waaronder degene aan wie hij de drugs open en bloot aanbood, namelijk mijn nicht.’

Share.