Paus Franciscus: ‘Lekker eten en goede seks komen van God (en roddel is ergere plaag dan Covid’)

0

‘Genot komt direct van God, het is niet katholiek, niet christelijk, of wat dan ook, het is eenvoudigweg goddelijk.’ Het mag een opmerkelijk standpunt heten dat paus Franciscus in neemt  in een vandaag verschenen interviewboek. Paus Fransiscus die afgelopen zondag ook al met een opmerkelijke oproep kwam: “Alsjeblieft, broeders en zusters, laten we ons inspannen om niet te roddelen. Laten we het proberen: geen roddel.”

Lekker eten en seksualiteit zijn volgens de Argentijnse kerkleider onterecht het slachtoffer geworden van ‘overijverigheid’ in het verleden. ‘Het genot van eten is er om je gezond te houden, zoals het seksuele genot er is om liefde mooier te maken en het voortbestaan van de menselijke soort te waarborgen’, citeert de Ierse tv-zender RTE uit het boek.


“Een onverdraagzame moraal, die het bestaan van genot verwerpt, wil ik niet. Dat is een foute interpretatie van de christelijke boodschap. Die visie heeft in de loop van de geschiedenis heel wat schade berokkend, schade die je de dag van vandaag in bepaalde gevallen nog altijd ziet en voelt. God heeft het genot geschapen en dat moeten we inzien”, besluit de paus.

Afgelopen zondag ventileerde paus Frnsiscus ook al een opmerkelijke mening. Roddel is “een ergere plaag dan Covid” zei paus Franciscus zondag bij het angelusgebed. Franciscus hield zijn toehoorders voor dat slecht spreken over anderen welhaast vanzelf gaat, maar, zei hij, het is een instrument van de duivel is om de Kerk te verdelen. Roddel zaait verdeeldheid, hield hij de mensen voor die zich op het Sint-Pietersplein hadden verzameld voor het gebed.


“De grote roddelaar is de duivel, die altijd rondgaat en slechte dingen vertelt over anderen, omdat hij de leugenaar is die de Kerk probeert te verdelen, om broeders en zusters op afstand van elkaar te zetten en geen gemeenschap te creëren.”

“Alsjeblieft, broeders en zusters, laten we ons inspannen om niet te roddelen. Laten we het proberen: geen roddel.”