OM eist in hoger beroep 20 jaar cel tegen Jos Brech in zaak Nicky Verstappen

0

Jos Brech is het die Nicky Verstappen in 1998 om het leven heeft gebracht. Hij is de persoon die verantwoordelijk is voor zijn verdwijning, het seksueel misbruik en zijn dood. Dat is de overtuiging van de aanklagers in hoger beroep, de advocaten-generaal (AGs). Daarom eist het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een gevangenisstraf van 20 jaar.

Deze strafeis wijkt af van de straf die is opgelegd door de rechtbank in Limburg. Zij veroordeelden op 20 november 2020 de 59-jarige verdachte tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en zes maanden. Het OM kon zich onder meer niet vinden in het oordeel van de rechters dat er geen sprake is van (gekwalificeerde) doodslag. Daarom ging het OM in hoger beroep.


Het OM concludeert dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood van Nicky. Ook is er geen enkele aanwijzing voor een andere doodsoorzaak dan verstikking. Volgens het OM heeft de verdachte Nicky seksueel misbruikt en van zijn vrijheid beroofd. Door verstikking is Nicky om het leven gekomen. Die verstikking kan verdachte worden aangerekend. Daarom is er volgens het OM sprake van doodslag.

Ook heeft de verdachte volgens de AGs de geweldshandeling, die tot de verstikking heeft geleid, gepleegd. Dit om de verkrachting te vergemakkelijken. De doodslag kan daar niet los van worden gezien, waardoor er sprake is van gekwalificeerde doodslag. Dat is een zwaardere vorm waarop een langere gevangenisstraf staat.


Het OM heeft op 6 mei van dit jaar laten weten dat het geen TBS met dwangverpleging eist in deze zaak. Niet is gebleken dat de verdachte zich na 1998 heeft opgedrongen aan jongens.

Ondanks het feit dat het OM de verdachte verdenkt van het bezit van kinderporno vinden de AGs, net als de rechtbank, dat pedofilie en het kijken naar kinderporno niet zonder meer leidt tot toekomstige (pedo-seksuele) delicten. In combinatie met het feit dat niet is gebleken dat de verdachte na 1998 de fout is ingegaan, zien de AGs geen reden om TBS met dwangverpleging op te leggen.

De officieren van justitie hebben voor de rechtbank vijftien jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist dan wel een gevangenisstraf van achttien jaar. Deze strafeis was mede ingegeven door het feit dat zij de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar achtten. In hoger beroep vinden de AGs dat de strafbare feiten wel volledig zijn toe te rekenen aan de dader, waardoor zij tot een andere strafeis komen.

Net als het OM ging de verdachte in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Hij beweert op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij het overlijden van Nicky Verstappen. Ook zegt hij dat hij hem niet heeft ontvoerd of misbruikt.

Lange tijd zweeg de verdachte over zijn betrokkenheid bij de dood van Nicky en gaf hij geen of summier antwoord op vragen die hem gesteld werden. Pas in 2020 kwam hij met een videoverklaring. Afgelopen woensdag toonde de verdediging een tweede video waarin de verdachte een verklaring aflegde. Gisteren overlegde de verdediging een schriftelijke verklaring, de zogenaamde kluisverklaring.De verklaring die de verdachte heeft afgelegd en de antwoorden die de verdachte wel heeft gegeven doet het oordeel van de AGs niet kantelen. Integendeel, zij vinden zijn verklaringen volstrekt ongeloofwaardig. De verklaring betreft een handgeschreven tekst van twee A4-tjes. In de ogen van de AGs is het opvallend dat 80 procent van de geschreven verklaring zwart is gemaakt. Wij zijn van mening dat in het wel te lezen gedeelte weinig nieuws staat.

Het OM vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte de enige is die verantwoordelijk is voor het verdwijnen, het misbruiken en het doden van Nicky. De verklaring die de verdachte heeft afgelegd en de antwoorden die de verdachte wel heeft gegeven doet het oordeel van de AGs niet kantelen. Integendeel, zij vinden zijn verklaringen volstrekt ongeloofwaardig.

Op 15 oktober is in deze strafzaak Bekir E. gehoord. Hij was een medegedetineerde van de verdachte. Hij legde een belastende verklaring af. Die verklaring heeft geleid tot aanvullend onderzoek. Het OM is uitgebreid op zoek gegaan naar informatie om de verklaring te beoordelen. Uit die informatie komt niet het beeld naar voren van een model-getuige. Maar uit het onderzoek komt ook niet naar voren dat de verklaring van de getuige onjuist is. Er is geen aanwijzing gevonden dat Bekir E. gelogen heeft. Bovendien is hem niets (voordeligs) toegezegd.

Het OM heeft geworsteld met de verklaring. Volgens de AGs zijn er argumenten om de verklaring te gebruiken voor de bewijsvoering. Toch doen zij dat niet, omdat zij hun handen niet in het vuur durven te steken voor die verklaring. Uiteraard staat het gerechtshof het vrij een andere afweging te maken. “Als dat zo is, vallen wij niet van onze stoel”, aldus de AGs in hun requisitoir.

Op 17 november volgt het pleidooi van de verdediging, waarna het OM en de verdediging nog standpunten uitwisselen. Daarna zal het gerechtshof in Den Bosch zeggen wanneer het uitspraak doet in deze zaak.