Koning Willem-Alexander hoeft 4.7 miljoen niet terug te betalen, ondanks overtreden subsidieregels

0

Koning Willem-Alexander hoeft de 4.7 miljoen euro die hij kreeg als subsidie voor voor zijn ‘jachtgebied’ bij Apeldoorn niet terug te betalen. En dat ondanks dat hij lak heeft aan de subsidieregels. De koning krijgt die subsidie voor het beheer van Kroondomein Het Loo, maar waar alle andere terreinbeheerders hun gebied in ruil daarvoor bijna jaarrond moeten openhouden, geldt dat als enige niet voor Willem-Alexander.

Ieder najaar jaar sluit koning Willem-Alexander een bosgebied bij Apeldoorn af voor het publiek om ongestoord te kunnen jagen. De koning krijgt echter 4.7 miljoen subsidie per jaar voor het beheer van Kroondomein Het Loo, maar waar alle andere terreinbeheerders hun gebied in ruil daarvoor bijna jaarrond moeten openhouden, geldt dat als enige niet voor Willem-Alexander.


De kwestie houdt de landelijke politiek al jaren bezig. Toen twee maanden geleden de subsidiebeschikking voor het Kroondomein naar buiten kwam riep dat opnieuw de vraag op waarom gelden collectieve subsidievoorwaarden als enige voor de koning niet? De Partij voor de Dieren stelde direct dat de koning in totaal 4,7 miljoen subsidie voor Kroondomein Het Loo moet terugbetalen.

Verschillende hoogleraren waren het daar mee eens en namen woorden in de mond namen als ‘juridische belazerij’ en ‘onbehoorlijk bestuur’, maar minister Schouten vindt dat er niets verkeerd is gedaan. “De subsidie is zorgvuldig verstrekt en ik zie geen enkele grond om tot terugvordering over te gaan’’, aldus Schouten die meent dat onze koning slechts ‘zijn persoonlijke levenssfeer’ waarborgt. “Dat 5.000 van het 6.700 hectare grote gebied ieder jaar voor Kerstmis drie maanden lang wordt afgesloten is toegestaan, zegt de minister, ‘indien dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kroondrager wordt geacht’.


De huidige subsidie loopt nog tot en met eind 2021. Als ze een nieuwe aanvraag binnenkrijgt van koning Willem-Alexander zal minister Schouten ze de Tweede Kamer daar eerst van op de hoogte stellen, belooft Schouten, voordat de aanvraag wordt goedgekeurd.