HET SCHANDAAL VAN 2023: ANDRE HAZES onterfde zijn RACHEL (maar dat mochten haar kinderen niet weten)

0

Het is pas januari en nu lijkt het verhaal van het jaar 2023 al geschreven te zijn. Drie jaar voor zijn dood liet Andre Hazes in zijn testament opnemen wie hij zijn erfenis, goederen en rechten zou nalaten en… aan wie niet. Als deze bepaling in de door Roxeanne Hazes aangespannen rechtszaak op 9 februari rechtsgeldig blijkt dan komt dat weduwe Rachel duur te staan, want door dit zinnetje in Andre Hazes testament, en anders dan Rachel de buitenwereld steeds deed geloven, grijpt zij dan alsnog  naast de erfenis. Rachel lijkt in ieder geval heel wat uit te leggen te hebben aan haar kinderen…

Op 23 september 2004 overleed Andre Hazes op 53-jarige leeftijd. Vanaf dat moment  ontfermde Rachel zich over diens erfenis. Bij het overlijden van Hazes had Rachel de echtelijke woning in Vinkeveen al verlaten. Leven met André kon zij niet meer. Rachel wilde scheiden. Pas in de allerlaatste fase van zijn leven keerde Rachel kort terug naar de villa om haar man te gaan verzorgen. De echtscheidingsprocedure werd even gepauzeerd, zo schrijft weekblad Privé vandaag, maar bleef bij de rechtbank wel op de rol staan. Met voor Rachel vérstrekkende gevolgen. Met een bepaling in zijn laatste wil had André Hazes drie jaar voor zijn dood namelijk beslist dat derde echtgenote Rachel niets zou erven wanneer zij zouden zijn gescheiden of wanneer er een procedure daartoe zou zijn opgestart.


Volgens Privé zou in dat geval alleen Roxeanne en André jr. erfgenaam zijn en kwamen zijn kinderen Nathalie en Melvin alleen in aanmerking voor de legitieme portie. Maar Roxeanne en haar broer André is nooit verteld dat zij volgens het testament van hun vader officieel zijn erfgenamen waren… en hun moeder Rachel bij inwerkingstreding van de uitsluitingsclausule níet!

Door de uitsluitingsclausule werd Rachel dus nadrukkelijk uitgesloten als erfgename, ondanks het feit dat ze nog met hem getrouwd was, want dat staat juridisch namelijk los van elkaar. Rachel zou, zo schrijft Prive, officieel juridisch niet veel meer dan zijn buurvrouw destijds en natuurlijk de moeder van twee van zijn kinderen. Robert Israël, de testamentair bewindvoerder in de nalatenschap van wijlen André Hazes, die ft de zaak tegen Rachel samen met Roxeanne heeft aangespannen. “Uit de stukken blijkt dat ze lang voorgelogen zijn.”


In het voorjaar van 2022 heeft, op verzoek van Roxeanne, haar testamentair bewindvoerder in de nalatenschap van André Hazes, de heer R.A. Israël, om informatie gevraagd. Recent is bekend geworden dat de bewindvoerder en Roxeanne Hazes Rachel Hazes in kort geding gedagvaard hebben. Israël en de woordvoerder van Roxeanne, mr. Bernard Tomlow, hebben aangegeven op geen enkele wijze informatie te willen verschaffen over de inhoud van dit kort geding anders dan dat dit kort geding ingegeven is om de laatste wil van André Hazes te respecteren.

De advocaat van Rachel Hazes, Royce de Vries, zegt in het weekblad: “De vragen die u heeft kunt u beter aan de wederpartij stellen. Er is juist van de kant van mevrouw Hazes meermaals een voorstel gedaan om met elkaar – in bijzijn van ieders advocaat – om de tafel te gaan, met alle relevante documenten. Dat voorstel werd zonder duidelijke redenen steeds afgeslagen. Ook mijn laatste verzoek tot antwoord op redelijke termijn tot het verstrekken van een aantal relevante documenten werd niet afgewacht, er werd direct een kort geding aangekondigd. Inhoudelijk doe ik verder geen mededelingen over deze zaak.”

Deze rechtszaak die nu op 9 februari dient komt, volgens weekblad Privé, niet zomaar uit de lucht vallen. Op 27 mei heeft Privé contact gehad met Royce de Vries, de advocaat van Rachel. In een e-mail brengt Privé beiden op de hoogte van de bevindingen van het weekblad. Privé schrijft op 2 juni naar de advocaat: ‘Wij begrijpen dat u recent in een zaak hebt gezegd dat zij beschikt over een verklaring van erfrecht waaruit zou blijken dat zij erfgename van André Hazes is. U begrijpt dat door al deze zaken meer en meer van belang is, vast te stellen hoe de vork nu precies in de steel zit. Inmiddels hebben wij aanwijzingen die vragen oproepen. Is Rachel wel echt erfgename van André Hazes, zoals door u en haar altijd wordt beweerd? () Bent u inderdaad nog steeds van mening dat Rachel Hazes erfgename is van André Hazes? En zo ja uit welk te controleren document zou dit blijken? Wij hebben inmiddels ook begrepen dat het gehuwd zijn ten tijde van het overlijden van een echtgenoot niet betekent dat de echtgenote automatisch erfgename van de partner is. Ook is ons duidelijk geworden dat het mogelijk is om bij testament de echtgenote te onterven. Is hier sprake van?”

Advocaat De Vries kwam op 2 juni 2022 wel met een reactie. Hij laat Privé weten: “Met betrekking tot de nalatenschap wil cliënte alleen het volgende kwijt. Cliënte heeft in overleg met alle betrokkenen, waaronder ook PWC, de Belastingdienst en de notaris, gekozen voor een verdeling die alle betrokkenen – en dan met name haar kinderen – zoveel mogelijk recht doet, met inachtneming van het testament uit 2001 van wijlen André Hazes. Of daarin cliënte, begunstigde, erfgename of verkrijgster is, is in die zin totaal niet relevant en gaat buiten betrokkenen ook niemand wat aan. Wel kan ik u melden dat e.e.a. correct is afgehandeld.”

Het complete verhaal leest u deze week in weekblad Privé!