GEEN erfgenaan, maar RACHEL mag zich zo voorlopig wel blijven noemen

0

Rachel mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen en ook rechten van André Hazes blijven exploiteren. De rechtbank in Utrecht heeft de vorderingen van haar dochter Roxeanne grotendeels afgewezen. Dochter Roxeanne is volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kort gedingprocedure omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbreekt. De beoordeling van de eisen van de dochter hoort thuis in een bodemprocedure. Voorlopig mag Rachel dus gewoon zakelijke overeenkomsten blijven aangaan om de rechten van André Hazes te exploiteren.

De weduwe van André Hazes, Rachel, mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen van de Nederlandse volkszanger en mag ook de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de zanger voortzetten, ondanks het feit dat zij volgens het testament geen erfgenaam is. In het testament zou de zanger hebben bepaald dat zijn nalatenschap in gelijke mate moest worden verdeeld onder zijn echtgenote en zijn twee jongste kinderen, maar onder één voorwaarde: dat er geen echtscheiding zou zijn uitgesproken, of geen verzoek daartoe zou zijn gedaan. Weekblad Privé beschikt over de stukken waarin duidelijk staat dat Rachel in dit geval helemaal niets zou erven.


Dochter Roxeanne is volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kort gedingprocedure omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. Het spoedeisende belang ontbreekt. De beoordeling van de eisen van de dochter hoort thuis in een bodemprocedure. De rechtszaak zal dus een vervolg krijgen.

Roxeanne had haar moeder voor de rechter gesleept omdat Rachel niet de rechtmatig erfgenaam zijn van André Hazes senior omdat het stel in scheiding zou hebben gelegen toen de volkszanger in 2004 overleed. Ook zou Rachel bij het verdelen van het geld en de bezittingen destijds delen van het kapitaal hebben verzwegen.


Bij de behandeling van de zaak twee weken geleden zei Rachel ‘dat ze altijd het beste heeft gewild voor haar kinderen en dat Roxeanne dat diep in haar hart ook wel weet’. Roxeanne was er zelf niet. Moeder en dochter leven al langere tijd in onmin met elkaar.