Gedupeerden DERK BOLTS SPOORLOOS willen schadevergoeding vanwege koppelen aan verkeerde biologische oudersmismatch

0

Zeker vier gedupeerden van Derk Bolts programma Spoorloos willen een schadevergoeding van omroep KRO-NCRV vanwege fouten die in het programma zijn gemaakt. Misdaadjournalist Kees van der Spek onthulde vorig jaar dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld.

“Wij hebben KRO-NCRV aangeschreven met het verzoek om schadevergoeding, immateriële en materiële schade”, zegt Annemiek van Spanje tegen RTL Boulevard. “Je moet je voorstellen dat je jarenlang geen contact hebt met je moeder, dan denkt haar te hebben gevonden en het blijkt een vreemde vrouw. En ze hebben kosten gemaakt voor vluchten en hotels. En sommigen hebben ‘familieleden’ ondersteund in Colombia en betalingen verricht.”


Maar, vertelt de advocaat aan het programma, “er is iets anders veel belangrijker”. “En dat is de erkenning dat hun ontzettend veel verdriet is aangedaan door de wijze waarop Spoorloos of de redactie haar werk heeft gedaan, want dat is onzorgvuldig geweest.”

KRO-NCRV wil eerst het onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann afwachten. De omroep heeft al een aantal  matches laten onderzoeken, waaruit tot nu toe vier mismatches naar voren kwamen.


KRO-NCRV meldt aan RTL Boulevard: “Zoals we ook aan de advocaat van de oud-Spoorloos Colombia-deelnemers hebben laten weten, kunnen we niet vooruitlopen op de conclusies van bureau Hoffmann. Het onderzoek is nog niet afgerond. We zullen het eindrapport moeten afwachten. Als het eindrapport er is, willen we graag met de betreffende oud-Spoorloos deelnemers, bij wie een onjuiste match is vastgesteld, in gesprek.”