Gaat rechter ROXEANNE dwingen tot praten over moeder Rachel?

0

De slag in hoger beroep heeft Rachel Hazes gewonnen. Dochter Roxeanne moet alsnog in de rechtbank verschijnen als getuigen in een door haar moeder aangespannen zaak tegen haar en twee van haar voormalige zakenpartners. Legde Roxeanne eerst in een brief en later in een verklaring de rechtbank uit dat ze haar moeder ‘in diskrediet brengt’ als ze gehoord zou worden in deze zaak Roxeanne zal toch de rechter in de ogen moeten kijken. Maar kan die rechter haar dwingen tot praten over zaken die Roxeanne beschamend vindt voor moeder Rachel?

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En gewaarschuwd heeft Roxeanne Hazes haar moeder Rachel toen die naar de rechter stapte om haar dochter en twee voormalige zakenpartners te dagen in een zaak over een volmacht uit naam van Rachel die zij in 2016 gaf aan dochter Roxeanne, toen nog hartsvriendin Marieke van Beek en Robert Israël om namens haar op te treden. Een volmacht die Rachel verleende na Rachels inzinking en een poging een eind aan haar leven te maken die duurde tot begin 2018.


Volgens Rachel en haar raadsman Royce de Vries hebben Roxeanne, Van Beek en Israel die volmacht misbruikt door tienduizenden euro’s naar hun rekening te sluizen. Zaken waar, volgens Rachel, ook haar dochter Roxeanne details over zou weten. Volgens advocaat de Vries was het nodig dat dochter Roxeanne gehoord wordt in deze zaak om aan te tonen dat meerdere personen onrechtmatig hebben gehandeld en te ontdekken waar de € 10.000 is gebleven die volgens moeder Rachel is verdwenen.

Al in de eerste ronde van de rechtszaak, eind april, kwam Roxeanne niet opdagen. Ze wilde haar moeder niet publiekelijk kwetsen omdat haar getuigenis alleen maar verdere afbreuk zou doen aan Rachels reputatie. In haar brief, voorgelezen in de rechtszaal, zegt Roxeanne niet te willen getuigen in deze zaak en dat de gedaagde gevolmachtigden Rachel jarenlang hebben bijgestaan en dag en nacht hebben geholpen.


Ze schrijft: “Vandaag behandelt u een zaak waarin een moeder haar dochter voor de rechter haalt om als getuige gehoord te worden. De bedoeling daarvan is om aan te tonen dat de mede-gevolmachtigden misbruik gemaakt zouden hebben van hun volmacht. Dit is om vele redenen een absurde veronderstelling. Deze gevolmachtigden waren nu juist jarenlang de nauwst betrokkenen die mijn moeder met raad en daad ondersteund hebben, soms dag en nacht.”

Roxeanne meent dat het niet anders kan dan dat ze haar moeder ‘in diskrediet brengt’ als ze gehoord zou worden in deze zaak. “Datgene wat ik zal moeten getuigen zal alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder. Dat doe ik niet”. Haar brief eindigt met dat ze hoopt dat de rechter begrijpt dat ze niet aanwezig is. “Ik ben zelf moeder en het is mijn primaire verantwoordelijkheid mijn eigen kind te beschermen.”

Kortom: Roxeanne wil niet publiekelijk met modder gooien naar haar moeder met wie ze toch al jaren overhoop ligt. De onverholen waarschuwing komt niet aan bij moeder Rachel. De rechter is het met Roxeanne mee eens ziet het belang voor een door Rachel geëist voorlopig getuigenverhoor op 8 van de 9 punten niet. Wel mag de weduwe vragen stellen aan haar dochter worden over een coachingstraject van één van de andere gevolmachtigden uit diezelfde période. Rachel is niet blij met het vonnis en gaat in hoger beroep bij het gerechtshof. Ze wil het volle pond en antwoord van Roxeanne, Van Beek en Israël op haar vragen.

En weer komt Roxeanne niet opdagen en weer waarschuwt dochter moeder. Aan het begin van de zitting van het Amsterdamse gerechtshof laat Roxeanne via een verklaring weten dat de eerdere uitspraak van de rechter toont dat er ‘aantoonbaar niets fout is gegaan’. “Helaas is mijn moeder tegen dit gehele vonnis van de rechter in hoger beroep gegaan. Ze wenst nog steeds een voorlopig getuigenverhoor met vragen waarvan nu blijkt dat ze zelf de antwoorden al die tijd al kende.

Kortgeleden is namelijk gebleken dat ze zelfs jarenlang iedereen getaped heeft, verklaart de advocaat van Roxeanne namens haar. “Gelukkig heb ik de keuze om niet aanwezig te zijn. Het doet me verdriet dat Marieke en Robert (Arjan), die mij zeer dierbaar zijn en ooit ook mijn moeder dierbaar waren, deze keuze niet hebben. Zij moeten vandaag opnieuw in de rechtbank verschijnen om zich te verdedigen tegen aantoonbare leugens. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook dit hoger beroep tot dezelfde conclusie zal leiden en dat opnieuw duidelijk zal worden dat het juridische systeem hier niet mee belast dient te worden. Ik weiger dit te voeden en hier nog meer aandacht aan te geven. Uit respect voor het hof geef ik daarom slechts deze korte verklaring.
Was getekend Roxy.Maar het gerechtshof in Amsterdam bepaalde begin november dat Roxeanne Hazes en twee voormalige zakenpartners van haar moeder alsnog mogen opgeroepen worden als getuigen en daarbij vragen mogen worden gesteld over alle 9 door Rachel geëiste punten. Wanneer die nieuwe zaak dient is nog niet bekend, maar dit keer heeft dochter Roxeanne niet de keuze om niet aanwezig te zijn, ze zal in persoon moeten verschijnen want wie door de rechter wordt oproepen te getuigen ter zitting moet komen. Wie zonder geldige reden wegblijft kan zelfs door de politie thuis worden opgehaald.

De vraag is: wat zal Roxeanne doen als zij in het getuigenbankje zit en de rechter in zijn ogen kijkt? Gaat zij vertellen over de, zoals zij het noemde, voor haar moeder ‘beschamend zaken’ of houdt ze haar mond? Haar mond houden mag Rachel overigens. Kan een getuige die weigert te antwoorden op vragen eventueel zelfs in hechtenis worden genomen Roxeanne kan gebruikmaken van het verschoningsrecht. Een getuige (Roxeanne) hoeft namelijk geen getuigenverklaring af te leggen tegen een eiser (Rachel) die familie is. Vraag is nu alleen nog wat Roxeanne zal doen. Gaat zij praten of blijft zij haar moeder in bescherming nemen?