Willem-Alexander vraagt miljoenensubsidie voor Kroondomein Het Loo (maar niet voor gebied waar de Oranjes jagen)

0

Koning Willem-Alexander tijdens de jacht op het Kroondomein (Beeld: Partij voor de Dieren)

Koning Willem-Alexander gaat opnieuw een miljoenensubsidie aanvragen voor het beheer van kroondomein Het Loo. Vraag is alleen of de koning subsidie vraagt voor het hele kroondomein of maar voor een gedeelte. In dat laatste geval zou hij het subsidieloze deel, net zoals nu het geval is, de laatste drie maanden van het jaar kunnen afsluiten voor de koninklijke jachtpartijen.


Op dit moment, zo vertelde de koning bij het persmoment na het staatsbezoek aan Noorwegen, wordt bekeken welke subsidie voor welk deel en doel van het domein in Apeldoorn nodig of geschikt is. Of dat ook betekent dat het hele natuurgebied voortaan bijna het hele jaar geopend blijft, kon Willem-Alexander niet zeggen. Het belangrijkste is volgens de koning de bescherming van de natuur. Het is een uniek natuurgebied; de mens is welkom maar het is geen recreatiegebied zei hij.

Recent werd besloten dat koning Willem-Alexander zijn Kroondomein Het Loo niet langer drie maanden per jaar mag sluiten als hij zijn huidige subsidie van 4.7 miljoen euro wil houden voor het natuurgebied. Volgend jaar gelden voor de koning dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. In de voorwaarden van deze ‘openstellingssubsidie voor natuurgebieden’ staat dat een natuurgebied 358 dagen opengesteld moet zijn. Het mag dus maar een week per jaar dicht zijn. Het maakt een einde te maken aan de uitzonderingspositie van de koning. Het natuurgebied is dit jaar nog van 15 september tot 25 december gesloten.


Dat de Oranjes Kroondomein het Loo  de laatste drie maanden van het jaar afsluiten voor publiek is omdat zij dan op wilde zwijnen en hertjes jagen. Leden van de familie die in het bezit zijn van een jachtakte jagen ‘incidenteel’ en de koning zelf gaat gemiddeld een dagdeel per jaar op jacht naar wilde zwijnen en herten.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft dat recent na jaren van geruchten over de jagende Oranjes bevestigd op zijn website bevestigd. Op koninklijkhuis.nl stelt de RVD de vraag ‘Jaagt de Koning op Kroondomein Het Loo?’ Om als antwoord te geven: “Onderdeel van het faunabeheer is het voorkomen van overpopulatie door het afschot van wild. Het afschot op Kroondomein Het Loo wordt voor bijna 90 procent uitgevoerd door professionele faunabeheerders. De professionele faunabeheerders zijn in dienst bij de Dienst van het Koninklijk Huis. Sommige leden van de Koninklijke Familie en hun gasten, als zij houder zijn van een jachtakte, doen dit incidenteel ook. Dit gebeurt altijd onder één op één begeleiding en toezicht van de faunabeheerders vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein. De Koning jaagt gemiddeld een dagdeel per jaar op het Kroondomein. Daarnaast wordt er afschot gepleegd door studenten van het IPC Groene Ruimte die een deel van hun opleiding Praktisch Grofwildbeheer volgen op Kroondomein Het Loo en andere delen van de Veluwe.

De RVD zegt dus dat er slechts wordt gejaagd om overpopulatie te voorkomen en dat 90 procent van de jacht wordt uitgevoerd door professionele faunabeheerders die in dienst zijn bij het Koninklijk Huis. Willem-Alexander heeft het jagen overigens altijd al verdedigd in het kader het in stand houden van een gezond evenwicht van het wild.

De overgrootmoeder van de koning, Wilhelmina, heeft het 6700 hectare grote Kroondomein in 1959 aan de Staat in eigendom gegeven, maar Willem-Alexander heeft het vruchtgebruik.